Pluryn GIDS

Orikami

Verklaring persoonsgegevens & privacybeleid GIDS – versie voor begeleiders

Rechtsgrond

U beslist zelf of u de GIDS applicatie wilt gebruiken en daarmee of u uw persoonsgegevens aan ons wilt verstrekken. Als u uw persoonsgegevens niet wilt verstrekken, kunt u GIDS niet gebruiken. Dit is omdat uw persoonsgegevens nodig zijn voor het gebruik van de GIDS applicatie. U kunt op ieder moment besluiten te stoppen met het gebruik van GIDS.

Met het geven van toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens geeft u Pluryn, gevestigd te Industrieweg 50, 6541 TW Nijmegen, als verwerkersverantwoordelijke, toestemming om uw data aan Orikami BV aan de Ridderstraat 29, 6511 TM, Nijmegen, te verstrekken. Het betreft uw hieronder genoemde persoonsgegevens die worden gebruikt. Dit gebruik is volgens de afspraken zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

U kunt op ieder moment uw toestemming voor gebruik van uw persoonsgegevens weer intrekken. Zie ook onderstaand “Meer informatie over uw rechten bij verwerking van gegevens”.

Welke (persoons) gegevens Orikami verwerkt, en met welke doeleinden

Voor authenticatie, optimalisatie van de applicatie en voor contact bij problemen met GIDS worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • Persoonsgegevens:
  • uw emailadres.
 • Overige gegevens:
  • Welke gegevens door u zijn ingevoerd in de applicatie.
  • Informatie over het gebruik van de applicatie, d.w.z. van welke functionaliteit u gebruik maakt voor het invoeren, aanpassen en inzien van gegevens, en de tijdstippen waarop u deze functionaliteit gebruikt.
  • De data waarop u een privacy statement van de GIDS applicatie heeft geaccepteerd.
  • De inloggeschiedenis van de afgelopen twee dagen, inclusief het IP adres vanaf waar u bent ingelogd.
  • De datum waarop u voor het laatst bent ingelogd, met bijbehorend IP adres en  webbrowser, en de laatste keer dat u uw wachtwoord ingesteld of gewijzigd heeft.
  • Het totaal aantal keren dat u bent ingelogd en alle internet browsers die ooit gebruikt zijn voor de authenticatie.

De verwerkers van uw persoonsgegevens en waar uw gegevens zijn 

Voor de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens maken wij gebruik van servers van IT-dienstverleners. Wij maken alleen gebruik van servers binnen de Europese Economische Ruimte.

Bewaartermijn gegevens

We bewaren uw gegevens maximaal 1 jaar.

Hoe u uw gegevens kunt inzien  

U kunt uw eigen gegevens altijd inzien en zo nodig wijzigen. Als u wilt weten welke gegevens wij van u hebben vastgelegd of als u uw gegevens wilt wijzigen, kunt u contact opnemen met gids. U kunt ook een verzoek bij ons indienen om uw gegevens uit onze database te laten verwijderen.

Meer informatie over uw rechten bij verwerking van gegevens

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij  beschikken in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar gids@orikami.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Bij vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mail sturen naar gids@orikami.nl. We reageren zo snel mogelijk en in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Als uw vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens niet naar uw tevredenheid door ons worden behandeld, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring, vragen of opmerkingen 

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt aan u via de applicatie. Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of ons privacybeleid, kunt u een e-mail sturen naar gids@orikami.nl.